23.7.17

Μελέτη για την στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς


ΟΔΟΣ 2.2.2017 | 871

σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα[Σχετικά και συνέχεια του πρωτοσέλιδου "Tο χρόνιο απόστημα της Καστοριάς"]


Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ εκπονήθηκε από τη Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε στις 20.4.2016 με έγγραφο το αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς κ. Σωτήριου Αδαμόπουλου. Είχε προηγηθεί στις 9.4.2016 συνάντηση στο γραφείο του κ. Αδαμόπουλου με αντικείμενο τη διερεύνηση λύσεων σχετικά με την μετακίνηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ιδιωτικούς χώρους που στεγάζονται σήμερα, σε ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να μην επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των φορέων στους οποίους ανήκουν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντ/ρχης Καστοριάς κ. Σ.Αδαμόπουλος, η βουλευτής Καστοριάς κ. Ο.Τελιγιορίδου, ο αναπληρωτής Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας κ. Β. Μιχελάκης, οι δήμαρχοι Καστοριάς κ. Α. Αγγελής, Ά. Ορεστικού κ. Π. Κεπαπτσόγλου και Νεστορίου κ. Π. Γκέτσιος, ο πρόεδρος και ο γ,γ, της Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς κ. Κ. Κεχαΐδης και κ. Δ. Ήργης, ο υπεύθυνος του αυτοτελούς γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς κ. Ν. Γεωργάκης και μέλη της Ν.Ε. του ΣυΡιζΑ. Καστοριάς.

Ομάδα εργασίας - Αντικείμενο της μελέτης-παραδοχές

Η Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς συγκρότησε άμισθη ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της παρούσας και μέλη της είναι οι μηχανικοί: Κ. Κεχαΐδης πολιτικός μηχανικός - πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς, Δ. Ήργης πολιτικός μηχανικός - Γ.Γ. Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς , Ν. Γεωργάκης αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός-υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς. Η ομάδα συνεργάστηκε με τον Σ. Κοτσάκο Στέλιο, (πολιτικός μηχανικός- διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς) και τον Δ. Παππά Δημήτριο (πολιτικός μηχανικός-ειδικός συνεργάτης δημάρχου Καστοριάς) για τη συλλογή στοιχείων και την επιτόπια αυτοψία των υπό μελέτη ακίνητων.

Αρχικά έγινε καταγραφή όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται σε μισθωμένα ιδιωτικά ακίνητα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε απογραφή και επί τόπου αυτοψία για όλα τα διαθέσιμα κτίρια που ανήκουν σε φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση, ΟΤΑ α & β βαθμού) καθώς και σε φορείς που εποπτεύονται απ’αυτούς (ΝΠΔΔ). Στη συνέχεια, με βάση τα υπηρεσιακά οργανογράμματα και τις προδιαγραφές που ορίζονται διατάξεις νόμων, υπολογίστηκαν οι ελάχιστες επιφάνειες που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε για το σύνολο των υπηρεσιών που στεγάζονται, είτε σε ιδιωτικά είτε σε δημόσια ακίνητα.


Οι δημόσιες υπηρεσίες που στεγάζονται σε ιδιωτικά ακίνητα  στην Καστοριά είναι:

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (υπουργείου Οικονομικών)
 • Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (υπουργείου Παιδείας)
 • Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υπουργείου Παιδείας)
 • Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας (υπουργείου Οικονομικών)
 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (υπουργείου Εργασία Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης )
 • Εφορεία Αρχαιοτήτων (υπουργείου Πολιτισμού)
 • Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (υπουργείου Οικονομικών)
 • Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. (υπουργείου Παιδείας)
 • Κ.Ε.Π. Δήμου Καστοριάς (Βαλαλά) (δήμου Καστοριάς)
 • Κ.Ε.Π. Δήμου Καστοριάς (Τοιχιό) (δήμου Καστοριάς)
 • Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς (δήμου Καστοριάς) 
 • Διεύθυνση Αστυνομίας Καστοριάς (υπουργείου Δημόσιας Τάξης)
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ανεξάρτητη Αρχή)

Στην μελέτη δεν συμπεριλαμβάνεται η διερεύνηση για την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανέγερσης νέου κτηρίου για τη στέγαση της. Επίσης η περίπτωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν εξετάστηκε λεπτομερώς καθώς αποτελεί ανεξάρτητη αρχή.


 • Διοικητήριο Π.Ε. Καστοριάς 

Πρόκειται για πολυώροφο κτήριο, με ισόγειο, ημιώροφο, τρεις ορόφους και σοφίτα το οποίο έχει κατασκευαστεί με δημόσια δαπάνη για την στέγαση της πρώην Νομαρχίας. Σε αυτό στεγάζονται σήμερα υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του Δήμου Καστοριάς. Η συνολική του επιφάνεια είναι 6.924,48 τ.μ. και κατανέμεται ανά όροφο ως εξής: Ισόγειο: 2.050,73 τμ. Ημιόροφος: 1.295,19 τμ. 1ος όροφος: 968,86 τμ. 2ος όροφος: 1.161,38 τμ. 3ος όροφος: 1.161,38 τμ. Σοφίτα: 326, 00 τμ εκ των οποίων όμως όπως προέκυψε από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε, οι ωφέλιμοι χώροι γραφείων είναι περίπου 2.719,48 τμ.


 • Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο

Το κτήριο του δημαρχείου στεγάζει στον α΄ όροφο αποκλειστικά υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς. Στο ισόγειο, εκτός από τις υπηρεσίες του δήμου, στεγάζονται διάφορα εμπορικά καταστήματα τα οποία καταβάλουν μηνιαίο μίσθωμα προς τον δήμο, καθώς και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καστοριάς, κατόπιν αποφάσεων παραχώρησης προς αυτούς που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από την μελέτη προκύπτει πως η μοναδική δυνατότητα που προσφέρεται για την στέγαση νέων υπηρεσιών στο ακίνητο είναι η μεταστέγαση των συλλόγων σε κάποιο άλλο δημοτικό ή δημόσιο ακίνητο, και η μεταφορά σε αυτό ορισμένων από τις υπηρεσίες του Δήμου Καστοριάς που στεγάζονται σε ακίνητα της Π.Ε. Καστοριάς ή σε αλλά ακίνητα του Δήμου Καστοριάς. Στο Δήμο Καστοριάς έχουν κατατεθεί αιτήσεις από 28 συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καστοριάς, προκειμένου να τους παραχωρηθεί χώρος για τη στέγαση τους.


 • Κτήριο πλησίον πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας

Το ακίνητο ανήκει στον Δήμο Καστοριάς και διαθέτει ισόγειο και υπόγειο. Στο ισόγειο στεγάζονται πηρεσίες των τμημάτων Πολιτισμού και Τουρισμού και της κοινωφελούς επιχείρησης. Στο υπόγειο φιλοξενούνται το εθελοντικό τμήμα Αντιμετώπισης Καταστροφών και ο σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Η κατάσταση του κτηρίου είναι πολύ καλή καθώς βρίσκεται σε λειτουργία. Ο Δήμος Καστοριάς σχεδιάζει την μετακίνηση ορισμένων δομών που φιλοξενούνται σε αυτό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις στέγασης ορισμένων άλλων υπηρεσιών του οι οποίες σήμερα στεγάζονται στο κτήριο της Π.Ε. Καστοριάς.

Δημόσια ακίνητα που μπορούν να φιλοξενήσουν υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας, εξετάστηκαν κτήρια που βρίσκονται εντός του αστικού ιστού στην πόλη της Καστοριάς και τα οποία ανήκουν σε φορείς του Δημοσίου.


 • Πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πρόκειται για τριώροφο κτήριο μικτού εμβαδού 400 τ.μ. περίπου ανά όροφο και ανήκει στον Δήμο Καστοριάς. Η υφιστάμενη διαμόρφωση των κατόψεων στους δυο ορόφους (ισόγειο και Α΄ όροφος), επιτρέπει τη στέγαση υπηρεσιών χωρίς να είναι απαραίτητες εκτεταμένες τροποποιήσεις. Απαραίτητη είναι η εγκατάσταση εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας (σταθερή τηλεφωνία, internet,wifi). Στον χώρο της στέγης διαθέτει επιπλέον λειτουργικούς χώρους και χώρους για την εγκατάσταση αρχείου. Λόγω ανισοσταθμίας του εδάφους περιμετρικά του κτιρίου, το υπόγειο διαθέτει πρόσβαση επί της οδού Αγίου Μηνά, ενώ ο Α’ όροφος διαθέτει πρόσβαση επί της οδού Βιτσίου. Το υπόγειο διαθέτει βοηθητικού χώρους αποθήκευσης και μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα μαγειρείο. Διαθέτει επιπλέον πρόσβαση για Α. ΜΕ.Α. σε όλους τους χώρους του. Η συνολική κατάσταση κρίνεται καλή. Τμήμα του κτιρίου φιλοξενεί σήμερα διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους. Ο Δήμος Καστοριάς σχεδιάζει την εγκατάσταση στους χώρους του κτηρίου, κοινωνικών υπηρεσιών και δομών που βρίσκονται στην αρμοδιότητα του.


 • Πρώην Λέσχη Αξιωματικών

Πρόκειται για ισόγειο κτήριο (έναντι παλαιού κτηρίου ΟΤΕ) με υπόγειο συνολικού εμβαδού 327,74 (288,33 & 39,41) τ.μ. και είναι ιδιοκτησία του υπουργείου Οικονομικών. Η διαμόρφωση του ισογείου περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους χώρους με πρόσβαση επί της οδού Δούκα Σαχίνη. Το υπόγειο αποτελεί ανεξάρτητο τμήμα με πρόσβαση επί της οδού Αγίου Αθανασίου και εντός των χώρων του υπάρχει παλαιά εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης Η εσωτερική του κατάσταση είναι γενικά ικανοποιητική και κατάλληλη για τη στέγαση υπηρεσιών. Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φθορές στη στέγη η οποία χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ αλλά υπάρχει δυνατότητα με μικρή δαπάνη να κατασκευαστεί επί της οδού Δούκα Σαχίνη.


 • Αρχοντικό Σαπουντζή

Πρόκειται για διώροφο διατηρητέο κτήριο με ισόγειο συνολικού εμβαδού 600 τμ περίπου διαχειρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με απόφαση του υπουργού πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, ανακλήθηκε παλαιότερη παραχώρηση της χρήσης του προς τον Δήμο Καστοριάς για την στέγαση του ΚεΒυΤ το οποίο καταργήθηκε με τον νόμο του Καλλικράτη, ώστε να χρησιμοποιηθεί για την στέγαση υπηρεσιών του Δημοσίου που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα. Το κτήριο είναι σε ποσοστό 80% αναπαλαιωμένο μετά από έργο που έγινε από την Π.Ε. Καστοριάς σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς. Το ισόγειο είναι πλήρως αναπαλαιωμένο, ο πρώτος όροφος είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 95% και ο δεύτερος όροφος που έχει και τις περισσότερες ελλείψεις είναι ολοκληρωμένος σε ποσοστό 70%. Η διαμόρφωση του ισογείου περιλαμβάνει τρεις χώρους και τις τουαλέτες με πρόσβαση από την οδό Χριστοπούλου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χώρος υποδοχής -γραμματεία, χώρος εκδηλώσεων-προβολών και χώρος αρχείου. Ο πρώτος όροφος έχει τέσσερις μεγάλους και άνετους χώρους, με φυσικό φωτισμό, κατάλληλους για γραφεία. Το ίδιο και ο δεύτερος όροφος, ο οποίος όμως δεν μπορεί στην παρούσα φάση να χρησιμοποιηθεί καθώς χρειάζονται εργασίες στην εσωτερική τοιχοποιία αλλά και αντικατάσταση των παλιών εξωτερικών κουφωμάτων με τα νέα που υπάρχουν στον χώρο. Υπάρχει νέα εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης – ψύξης με fan coil. Η εσωτερική κατάσταση του ισογείου και του πρώτου ορόφου είναι γενικά ικανοποιητική και κατάλληλη για τη στέγαση υπηρεσιών. Δεν διαθέτει πρόσβαση για ΑΜΕΑ αλλά υπάρχει δυνατότητα με μικρή δαπάνη να κατασκευαστεί στο εξωτερικό κλιμακοστάσιο πρόσβασης από την οδό Χριστοπούλου στο ισόγειο του κτιρίου, αλλά και στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο από το ισόγειο προς τον πρώτο όροφο.


 • Σχολική μονάδα πρώην Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής

Το κτήριο βρίσκεται εντός του σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή της Χλόης και στο παρελθόν έχει στεγάσει διάφορες σχολικές μονάδες της β’ βάθμιας Εκπαίδευσης. Αναπτύσσεται σε 2 ορόφους (ισόγειο και α’ όροφος) εμβαδού 580 τ.μ. έκαστος. Η γενική του κατάσταση κρίνεται καλή καθώς μέχρι πρόσφατα εξυπηρετούσε τη λειτουργία του 1ου γυμνασίου Καστοριάς. Πρόσβαση για ΑΜΕΑ δεν διαθέτει αλλά μπορεί να κατασκευαστεί μια ράμπα στην κύρια είσοδο του ισογείου και εφόσον απατηθεί, η τοποθέτηση μια ειδικής κατασκευής στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο που συνδέει το ισόγειο με τον α’ όροφο.


 • Εκθετήριο-Δημοπρατήριο Γούνας Καστοριάς

Το κτήριο βρίσκεται στην περιοχή Φούρκα και διαθέτει 24.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων από τους οποίους βρίσκονται σε χρήση μόλις 3500 τ.μ. για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΔη Κα αε. Κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 με δημόσια δαπάνη και παραχωρήθηκε στο Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Καστοριάς. Η παραχώρηση πραγματοποιήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί στη συνέχεια εκ νέου παραχώρηση προς την ΕΔηΚα αε  με τη διαδικασία του χρησιδανείου, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επέτρεπε την παραχώρηση δημοσίου κτηρίου προς μια ανώνυμη εταιρεία. Μέχρι πρόσφατα στους χώρους του πραγματοποιούνταν οι εκδηλώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς. Η παραπάνω δραστηριότητα πραγματοποιείται πλέον σε νέο σύγχρονο χώρο με αποτέλεσμα να μην υφίσταται ανάγκη φιλοξενίας της εν λόγω εκδήλωσης στο κτήριο. Διαπιστώθηκε πως κατά τη διάρκεια λειτουργίας όλων των προηγούμενων ετών, στο κτήριο παρέμεναν αναξιοποίητα και χωρίς χρήση μεγάλα τμήματα του, όπως συμβαίνει και στην υφιστάμενη κατάσταση.  Η Ν.Ε. Καστοριάς του ΤΕΕ, στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μελέτης, απέστειλε στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Καστοριάς έγγραφο με το οποίο αιτείται ενημέρωσης σχετικά με την πρόθεση παραχώρησης τμήματος του κτηρίου, προκειμένου να στεγαστούν σε αυτό υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος. Στην απαντητική επιστολή του Εμπορικού Επιμελητηρίου Καστοριάς, δηλώνεται αδυναμία παραχώρησης οποιουδήποτε τμήματος του κτηρίου, επικαλούμενο τους όρους του χρησιδανείου που έχει συνάψει με την ΕΔηΚα αε.


 • Τερζάκεια Λουτρά

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή του “Κουρσουμλί Τζαμί” και ανήκει στον Δήμο Καστοριάς. Διαθέτει ισόγειο μικτής επιφάνειας 260 τμ και υπόγειο επιφάνειας 75 τμ. Η γενική κατάσταση του ακινήτου είναι κακή καθώς υπήρξε εγκαταλελειμμένο για πολλά χρόνια και έχει υποστεί σωρεία βανδαλισμών. Ο Δήμος Καστοριάς τον τελευταίο χρόνο έχει προβεί σε ορισμένες επεμβάσεις ευπρεπισμού (σ.σ. σήμερα έχει ανακαινισθεί). Το ακίνητο είναι πλήρως αξιοποιήσιμο καθώς διαθέτει εύκολη πρόσβαση, χώρο στάθμευσης και γειτνιάζει με το κτήριο στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΙΚΑ και το προαναφερθέν κτήριο της πρώην λέσχης αξιωματικών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα υπηρεσιών αναβαθμίζοντας συνολικά την ευρύτερη περιοχή.


 • Πρώην Στρατολογικό Γραφείο 

Το ακίνητο ανήκει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και βρίσκεται στην είσοδο της πόλης (εντός πρώην στρατοπέδου Μηχανικού). Αναπτύσσεται σε 2 ορόφους (ισόγειο και α’ όροφος) εμβαδού περίπου 240 τ.μ. έκαστος. Η γενική κατάσταση του ακινήτου είναι καλή καθώς πριν σταματήσει την λειτουργία του (το έτος 2006) είχαν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εργασίες συντήρησης (τοιχοποιίες-κουφώματα κλπ). Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι πλήρως αξιοποιήσιμο καθώς διαθέτει εύκολη πρόσβαση  από δύο κεντρικές αρτηρίες της πόλης της οδούς Γράμμου και Λ. Κύκνων και υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Κατά το παρελθόν έχουν κατατεθεί αιτήματα για την αξιοποίηση του μέσω της στέγασης δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς όμως μέχρι σήμερα το Τ.ΕΘ. Α. να έχει απαντήσει σε αυτά.


 • Κτήριο Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου “Αρμονία” και γραφείων Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς  “Ο Προφήτης Ηλίας” (πλατεία Ομονοίας).

Το ακίνητο ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και βρίσκεται στην πλατεία Ομονοίας. Αναπτύσσεται σε 3 ορόφους (ισόγειο και δύο όροφοι) εμβαδού περίπου 200 τ.μ. έκαστος. Η γενική κατάσταση του ακινήτου είναι μέτρια καθώς παρότι ακόμα και τώρα χρησιμοποιείται από τον Μουσικοφιλολογικό Σύλλογο “Αρμονία” και τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Καστοριάς “Ο Προφήτης Ηλίας”, ενώ έχει αρκετές φθορές στην εξωτερική τοιχοποιία. Το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμο καθώς υπάρχουν νομικά ζητήματα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των δύο συλλόγων που δεν μπορούν να ξεπεραστούν άμεσα.
Τα τρία τελευταία ακίνητα στην παρούσα φάση δεν μπορούν να λογίζονται ως άμεσα αξιοποιήσιμα, εφόσον όμως ξεπεραστούν πρακτικά και γραφειοκρατικά προσκόμματα, θα μπορούσαν δυνητικά να αξιοποιηθούν για την στέγαση υπηρεσιών είτε του στενού Δημοσίου τομέα είτε του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και των Ο.Τ.Α. α & β βαθμού. Απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες των εμπλεκομένων καθώς αποτελούν αξιόλογες κτηριακές υποδομές.


 • Πρώην ακίνητο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. (πρώην Κέντρο Ελληνικής Γούνας)

Το ακίνητο ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και βρίσκεται στην περιοχή “Γρανιβόδα” Δισπηλιού στο 5ο χιλ. της Ε.Ο. Καστοριάς Θεσσαλονίκης. Στο υπουργείο Οικονομικών ανήκει τμήμα του 1ου και του 2ου ορόφου εμβαδού 500 & 572 τ.μ. αντίστοιχα. Η γενική κατάσταση του ακινήτου είναι μέτρια λόγω της κακής ποιότητας κατασκευής και των εκτεταμένων φθορών λόγω υγρασίας που παρουσιάζονται στα εσωτερικά και εξωτερικά δομικά στοιχεία. Στο πρόσφατο παρελθόν στέγαζε τις δραστηριότητες του Κέντρου Ελληνικής Γούνας. Για την αξιοποίησης του είναι αναγκαία σημαντική δαπάνη για την ενεργειακή αναβάθμιση του αλλά και τις εσωτερικές διαμορφώσεις ώστε να γίνουν τα τμήματα των δύο ορόφων πλήρως ανεξάρτητα (πρόσβαση-θέρμανση-η/μ-εσωτερικά χωρίσματα κλπ). Στην παρούσα φάση και με βάση τα παραπάνω, τεκμηριώνεται ως μη συμφέρουσα και επωφελής η στέγαση υπηρεσιών στο ακίνητο αυτό καθώς οποιαδήποτε προσπάθεια απαιτεί δυσανάλογα ποσά ως προς την χρησιμότητα του. Επίσης, η απόσταση του από την πόλη της Καστοριάς δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα καθώς δυσχεραίνει την πρόσβαση για τον συναλλασσόμενο με την υπηρεσία Σημειώνεται πως για το εν λόγω ακίνητο η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας έχει καταθέσει αίτημα παραχώρησης της χρήσης του (σ.σ. παραχωρήθηκε πρόσφατα) με αντάλλαγμα ώστε να στεγάσει σε αυτό τις δραστηριότητες της αλλά και άλλους συλλόγους που έχει υπό της εποπτεία της. Στο ανωτέρω αίτημα υπάρχει συνημμένη τεχνική έκθεση για τις εργασίες που προτίθεται να προχωρήσει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας αν της παραχωρηθεί το ακίνητο, για την αναβάθμιση του, συνολικού προϋπολογισμού 178.051,81 € χωρίς να προβλέπετε η ενεργειακή αναβάθμισή του (εξωτερική θερμομόνωση κλπ).


Καταγραφή υπηρεσιακών αναγκών στέγασης υφιστάμενη κατάσταση

Για τα ακίνητα που εξετάστηκαν από την ομάδα εργασίας, καταρτίστηκαν πίνακες σχετικά με τις υπηρεσίες που φιλοξενούν, την επιφάνεια που καταλαμβάνει καθεμιά, την επιφάνεια που απαιτείται βάσει του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές καθώς και τα μισθώματα που καταβάλλονται.


 • Διοικητήριο

Οι ωφέλιμοι χώροι αποτελούν το 40% περίπου της συνολικής επιφάνειας του. Βασική αιτία για το χαμηλό ποσοστό εκμετάλλευσης της δομημένης επιφάνειας, αποτελεί η ύπαρξη εκτεταμένων κοινόχρηστων χώρων (διάδρομοι, κλιμακοστάσια, αίθουσες συνεδριάσεων). Από την καταγραφή προκύπτει πως οι περισσότερες υπηρεσίες στεγάζονται σε χώρους που με βάση το κτηριολογικό πρόγραμμα, ικανοποιούν οριακά τις ανάγκες τους. Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με στόχο τον εξορθολογισμό και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων κενών χώρων λόγω μετακίνησης ορισμένων υπηρεσιών σε άλλα δημόσια ακίνητα (Δήμος Καστοριάς), προσφέρουν τη δυνατότητα στέγασης τουλάχιστον μια νέας υπηρεσίας με μικρό σχετικά οργανόγραμμα.


Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς εκτός του Διοικητηρίου:

 • Α'/θμια διεύθυνση Καστοριάς, στην Καραολή 10, συνολική μισθωμένη επιφάνεια: 275 τμ, ημερομηνία λήξης σύμβασης μίσθωσης: 2021. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 1580,00 €
 • Β'/θμια διεύθυνση Καστοριάς, στην Καραολή 10, συνολική μισθωμένη επιφάνεια: 275 τμ, ημερομηνία λήξης σύμβασης μίσθωσης: 2021. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 1580,00 €
 • Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔ ΔΥ) Καστοριάς στην Αγίου Αθανασίου 36, συνολική μισθωμένη επιφάνεια: 160 τμ, ημερομηνία λήξης σύμβασης μίσθωσης: 2021. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 788,45 €.


Λοιπές υπηρεσίες σε ιδιόκτητα μισθωμένα ακίνητα:

 • Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς στην Ιουστινιανού 1. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 1580,00 €.
 • Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στην Λ. Κύκνων 2 Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 10.836,29 €.
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή - Γραφείο Στατιστικής Νομού Καστοριάς στην Αγίου Αθανασίου 15. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 304,09 €.
 • ΕΛ.ΑΣ. Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς στην Γράμμου 25. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 5.032,13 €.
 • Σ.ΕΠ.Ε. στην Κύπρου 3. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 578,87 €.
 • Υ.Δ.Ε. Νομού Καστοριάς στην Καραολή 10,. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 864,00 €.
 • Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς στην Μητροπόλεως 25. Μίσθωμα μετά την αναπροσαρμογή: 504,00 €.


Προτάσεις μεταστέγασης και αξιοποίησης

Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι προτάσεις της ομάδας εργασίας οι οποίες προέκυψαν μετά την συλλογή και ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων. Βασικά κριτήρια για την κατάρτιση τους είναι η δυνατότητα του κάθε κτιρίου να φιλοξενήσει μια υπηρεσία άμεσα και με το μικρότερο δυνατό κόστος, η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων και η κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση των γραφειοκρατικών και πρακτικών εμποδίων για την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταφορά-μετακίνησης. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται συστέγαση υπηρεσιών στον ίδιο ακίνητο, αυτές εμφανίζονται στην ίδια πρόταση.


 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

Πρόκειται για την πιο μεγάλη δημόσια υπηρεσία καθώς σύμφωνα με το επικαιροποιημένο κτηριολογικό πρόγραμμα, απαιτούνται για την στέγαση της 1352,00 τ.μ. Επίσης, στην υφιστάμενη κατάσταση η υπηρεσία διαθέτει μόνο για το αρχείο της περίπου 500 τ.μ. Από τα διαθέσιμα δημόσια  κτήρια, μόνο το διοικητήριο έχει τη δυνατότητα να στεγάσει την εν λόγω υπηρεσία. Η λύση αυτή όμως αποκλείστηκε καθώς απαιτείται η εκκένωση δυο συνεχόμενων ορόφων προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρης αυτονομία και ασφαλή φύλαξη των χώρων κατά τις μη εργάσιμες ώρες. Οι παραπάνω κτηριολογικές απαιτήσεις ορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών και περιορίζουν τις δυνατότητες εξεύρεσης διαθέσιμων κτηρίων και χώρων. Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν για την μετακίνηση των υπηρεσιών που στεγάζονται σήμερα στο Διοικητήριο σε άλλα δημόσια ακίνητα προκειμένου να φιλοξενηθεί σε αυτό η ΔΟΥ κρίνονται ιδιαίτερα δαπανηρές και ταυτόχρονα η διασπορά των υπηρεσιών που θα αποχωρήσουν, δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Με αυτά τα δεδομένα, το μοναδικό δημόσιο ακίνητο που διαθέτει τους απαραίτητους χώρους για να στεγάσει την ΔΟΥ Καστοριάς είναι το κτήριο στο οποίο φιλοξενείται η ΕΔηΚα αε.Επισημαίνεται πως η παραχώρηση τμήματος του κτηριακού συγκροτήματος της τάξης του 10-15% (περίπου 3500 τ.μ.) επαρκεί για τη στέγαση όχι μόνο της ΔΟΥ αλλά του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών που σήμερα στεγάζονται σε μισθωμένους ιδιωτικούς χώρους. Σύμφωνα με τη σχετική αλληλογραφία όπως αυτή επισυνάπτεται στο παράρτημα, το ΕΒΕ Καστοριάς ως ιδιοκτήτης του κτηρίου αδυνατεί να προβεί στην παραχώρηση τμήματος του κτηρίου, επικαλούμενο τους όρους του χρησιδανείου που έχει συνάψει με την ΕΔηΚα αε. Αν μελλοντικά βρεθεί διαθέσιμο τμήμα στο εν λόγω κτήριο κρίνεται απαραίτητη η εκπόνηση μιας νέας ολοκληρωμένης μελέτης-πρότασης διαχείρισης-διαρρύθμισης χώρων καθώς και εκτίμησης κόστους ανάλογα με τις υπηρεσίες και τις χρήσεις που θα απαιτηθούν.


 • Δ/νση Α' βάθμιας & Β' βάθμιας Εκπαίδευσης 

Οι δύο αυτές υπηρεσίες προτείνεται να στεγαστούν στην σχολική μονάδα της πρώην Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής. Η λύση της μετεγκατάστασης στον χώρο αυτό προκρίνεται εξαιτίας της άμεσης διαθεσιμότητας του χώρου χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερα μεγάλες δαπάνες, την άμεση γειτνίαση της με το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Π.Ε. Καστοριάς καθώς και την από χρόνια σύμφωνη γνώμη των ίδιων των υπηρεσιών. Η επαναλειτουργία του κτηρίου θα σταματήσει την απαξίωση και τη φθορά που αναπόφευκτα υφίσταται το ακίνητο ενώ δεν προβλέπεται σύντομα η ανάγκη για χρήση του ως σχολική μονάδα καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών ο πληθυσμός των μαθητών στις και στις δυο βαθμίδες της εκπαίδευσης βαίνει δραματικά μειούμενος τα τελευταία χρόνια. Στο παράρτημα περιλαμβάνονται σωρεία εγγράφων που απέστελλαν τα τελευταία 6 χρόνια οι δυο Διευθύνσεις προς όλους τους αρμόδιους υπηρεσιακούς και πολιτικούς φορείς με κοινό αίτημα την μεταστέγαση τους στο εν λόγω κτήριο. Επιπλέον, είναι φανερό πως η θέση του κτηρίου βοηθά στην καλύτερη εκτέλεση των υπηρεσιών που προσφέρονται κυρίως προς τους εκπαιδευτικούς. Επισημαίνεται πως σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.1566/1985 επιτρέπεται η διάθεση των δημόσιων σχολείων για χρήσεις κοινής ωφέλειας όπως προφανώς είναι η στέγαση μια δημόσιας υπηρεσίας.


 • Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας | Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Για τις δύο αυτές υπηρεσίες προτείνεται η στέγαση τους στο κτήριο της Πρώην Λέσχης Αξιωματικών. Το ακίνητο εσωτερικά είναι σε καλή κατάσταση και με τη δαπάνη ενός ποσού της τάξης των 60.000 ευρώ θα μπορούσε να φιλοξενήσει τις παραπάνω υπηρεσίες. Στην φάση λειτουργία τους η κάθε υπηρεσία θα διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο (με κοινή πρόσβαση Α.ΜΕ.Α), και πλήρη αυτονομία ως προς τη λειτουργία της. Το κτήριο χρειάζεται πλήρη αντικατάσταση στέγης (δεν υπάρχει πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος) καθώς και νέα Η/Μ εγκατάσταση Δικτύων, θέρμανση-ψύξη, εσωτερικές τοιχοποιίες (γυψοσανίδες), επισκευή της οροφής (ορυκτή ίνα) και κατασκευή πρόσβασης Α.ΜΕ.Α. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει χώρος στάθμευση (κτήριο ΙΚΑ) για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων. Η στέγαση των υπηρεσιών στο εν λόγω κτήριο αξιοποιεί ένα δημόσιο ακίνητο που βρίσκεται σχεδόν σε κατάσταση εγκατάλειψης και ταυτόχρονα δημιουργεί επιπλέον δραστηριότητες σε μια περιοχή του αστικού ιστού που εμφανίζει φθίνουσα οικονομική και εμπορική δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια.


 • Εφορεία Αρχαιοτήτων

Προτείνεται η στέγαση της υπηρεσίας στο αρχοντικό Σαπουντζή. Για την αποκατάστασΚΤΥη του συγκεκριμένου κτηρίου έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά και με την εγκατάσταση μιας υπηρεσίας ικανοποιείται η ανάγκη συντήρησης που είναι ζητούμενο για όλα τα αντίστοιχα  κτήρια. Ταυτόχρονα, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της υπηρεσίας αρμόζει στο περιβάλλον και τη διαμόρφωση των χώρων ενός αρχοντικού. Η υπηρεσία δύναται να χρησιμοποιήσει αρχικά το ισόγειο και τον 1ο όροφο  οι οποίοι καλύπτουν τις υφιστάμενες στεγαστικές της ανάγκες. Μελλοντικές στεγαστικές ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κάποιας άλλης αντίστοιχου χαρακτήρα θα μπορούσαν να καλυφθούν με την ολοκλήρωση των εργασιών στον 2ο όροφο.


 • Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

Προτείνεται η στέγαση της υπηρεσίας στο Διοικητήριο Π.Ε. Καστοριάς, λόγω μικρού οργανογράμματος και άμεσης συνεργασίας με τις υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τις οικονομικές υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς. Ο διαθέσιμος χώρος θα εξασφαλιστεί από την μεταφορά των υπηρεσιών πρόνοιας του Δήμου Καστοριάς στο ΚΠΕ αλλά και από τον εξορθολογισμό της χρήσης των χώρων που καταλαμβάνουν οι υπόλοιπες υπηρεσίες εντός του Διοικητηρίου όπως προκύπτει από το κτηριολογικό πρόγραμμα .


 • Κ.Ε.Π. Δήμου Καστοριάς (Βαλαλά)

Προτείνεται η μεταφορά του ΚΕΠ σε χώρο εντός του 1ου Γυμνασίου, παράλληλα με τη μεταφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
Μελλοντικά και εφόσον ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δυσκολίες που εμποδίζουν την αξιοποίηση του κτηρίου που βρίσκεται στην πλατεία Ομονοίας, το ΚΕΠ θα μπορούσε να φιλοξενηθεί σε ανεξάρτητο χώρο του ισογείου που διαθέτει το εν λόγω ακίνητο.


 • Κ.Ε.Π. Δήμου Καστοριάς Τ.Κ.Τοιχιού

Προτείνεται η μεταφορά του ΚΕΠ στο κτήριο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Τοιχιού και στέγαζε τις υπηρεσίες του πρώην Δήμου Βιτσίου. Οι μικρές στεγαστικές ανάγκες της υπηρεσίας μπορούν να καλυφθούν με τη δημιουργία ενός χώρου που θα είναι ανεξάρτητος ως προς τη λειτουργία του.

 • ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Προτείνεται η μεταφορά στο πρώην ΚΠΕ μαζί με όλες τις κοινωνικές - προνοιακές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Καστοριάς λόγω του κοινού χαρακτήρα αλλά και πρόσβασης ΑΜΕΑ. Επισημαίνεται πως πρόκειται για μια υπηρεσία με ιδιαίτερα ευαίσθητο αντικείμενο και στην κατάρτιση του κτηριολογικού προγράμματος ελήφθησαν υπόψη επιπλέον κοινωνικά και λειτουργικά κριτήρια.


 • Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς έχει δρομολογήσει τη μεταφορά της σε χώρο του 1ου Γυμνασίου Καστοριάς. Επισημαίνεται πως η στέγαση αυτή θα πρέπει να γίνει με τρόπο που δεν θα μεταβάλλει τη λειτουργικότητα του κτηρίου ως χώρο στέγασης τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος, όπως αυτή προβλέπεται στην σχετική μελέτη.


Συμπληρωματική Πρόταση

Με δεδομένη την πρόθεση του Δήμου Καστοριάς να μεταφέρει στο πρώην ΚΠΕ τις υπηρεσίες που σήμερα φιλοξενούνται στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καστοριάς μαζί με αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες που βρίσκονται στο κτήριο πλησίον του πάρκου Ολυμπιακής φλόγας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μεγαλύτερης κλίμακας μετακινήσεις.

Προτείνεται η μεταφορά των υπηρεσιών της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς και των υπηρεσιών προνοιακού χαρακτήρα (Βοήθεια στο σπίτι) στο πρώην ΚΠΕ μαζί με όλες τις υπηρεσίες-δομές πρόνοιας του Δήμου και το ΚΕΔΔΥ. Επίσης προτείνεται η μετακίνηση των συλλόγων που στεγάζονται στο ισόγειο του δημαρχείου Καστοριάς και το υπόγειο του κτηρίου της Κοινωφελούς, σε άλλα  κτήρια του δημοσίου όπως το παλαιό Νοσοκομείο, τα  κτήρια που βρίσκονται εντός του πρώην στρατοπέδου ΛΕΜ (στη περιοχή Χλόη), το ακίνητο που βρίσκεται στην περιοχή του Προφήτη Ηλία (Τσαρδάκι) και ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. Κάτι τέτοιο θα εξυπηρετούσε και αρκετούς από τους 28 περίπου συλλόγους που έχουν ήδη αιτηθεί προς τον Δήμο παραχώρηση χώρου φιλοξενίας.

Στους κενούς χώρους του δημαρχείου προτείνεται η μεταφορά των υπηρεσιών που εξυπηρετούν τη λειτουργία των δυο αντιδημαρχιών που βρίσκονται στο κτήριο πλησίον του πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας, προκειμένου να σε αυτό να στεγαστεί η υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Καστοριάς με όλο το αρχείο της στο υπόγειο. Δυνητικά σε ένα από τα γραφεία του κτηρίου μπορεί να λειτουργήσει και το ΚΕΠ σήμερα φιλοξενείται στο κτήριο της Π.Ε. Καστοριάς.

Οι επιπλέον ελεύθεροι χώροι που θα δημιουργηθούν στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καστοριάς με την πραγματοποίηση των παραπάνω μετακινήσεων μπορούν να εξυπηρετήσουν την στέγαση κάποια άλλης υπηρεσία όπως την Εφορία Αρχαιοτήτων Καστοριάς η ακόμα και η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Κατά την εκ
πόνηση της παρούσας καταγράφηκαν προτάσεις σχετικά με τη στέγαση και των έμμεσων φορέων του δημοσίου όπως είναι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ), των οποίων οι υπηρεσίες στεγάζονται σε μισθωμένα ιδιωτικά ακίνητα. Ενόψει των αλλαγών όμως που αναμένονται στην δομή των ασφαλιστικών φορέων, (συγχωνεύσεις, καταργήσεις κλπ), η ομάδα εργασίας προτείνει την στέγαση του υπο ίδρυση ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης σε δημόσιο ακίνητο που θα διατεθεί από τους εμπλεκόμενους φορείς.


Αξιολόγηση προτάσεων

Η ομάδα εργασίας του λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις δυνατότητες των φορέων που είναι υπεύθυνοι για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών στην Π.Ε. Καστοριάς, καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση που οδηγεί σε περιστολή των δημοσίων δαπανών με παράλληλη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Κατά το παρελθόν έχουν διατυπωθεί δημόσια προτάσεις και έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος, χωρίς ωστόσο αυτές να οδηγήσουν μέχρι σήμερα στην παραγωγή κάποιου απτού αποτελέσματος.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης απαιτείται αφενός η συναίνεση και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Κεντρική Κυβέρνηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση Α & Β Βαθμού, λοιποί δημόσιοι φορείς), αφετέρου η εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την πραγματοποίηση των αναγκαίων κατά περίπτωση εργασιών.

Η διάθεση συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων φορέων έχει ήδη εκφραστεί κατά τις διάρκεια των συναντήσεων που προηγήθηκαν και προκειμένου να μην οδηγηθεί στις καλένδες το σύνολο αυτής της προσπάθειας απαιτείται η άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση υλοποίησης των παραπάνω προτάσεων.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 2 Φεβρουαρίου 2017, αρ. φύλλου 871


Σχετικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ