10.2.18

«Εγκατάσταση νέων γεωργών»Ένταξη 314 επιλαχόντων νέων αγροτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020

Με την αριθμ. 24304/159/08-02-2018 (ΑΔΑ: 7ΔΝΝ7ΛΨ-Τ9Κ) απόφαση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται 314 επιλαχόντες νέοι αγρότες στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Η απόφαση ανεβάζει το συνολικό αριθμό των ενταγμένων στο υπομέτρο 6.1 σε 915 δικαιούχους και το ποσό της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σε 18.087.500 €.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τους 44 εν δυνάμει δικαιούχους, συνολικού ποσού δημόσιας δαπάνης 850.500 €, για να ενταχθούν και αυτοί στο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ