3.5.19

Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νοστίμου-Χιονάτο

Τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νοστίου - Χιονάτο», με προϋπολογισμό 5.340.000,00 € ανήρτησε στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ με α/α συστήματος 81183, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και σκοπό έχει τη βελτίωση-αναβάθμιση της οδικής σύνδεσης “Νεστόριο-Χιονάτο-Διποταμία”.
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ