2.11.19

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ - ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ: Parva Judaica Celetrensia [VII]Ορισμένα στοιχεία

για την Ισραηλιτική Κοινότητα Καστοριάς

πριν και μετά το Ολοκαύτωμα


Z' ΜΕΡΟΣ

■  Έγγραφον ΣΤ’.
Επιστολόχαρτο: Βενιαμίν Ι. Κονφίνο [Κονφίνου], κατάστημα νεωτερισμών, διάφορα είδη ψιλικών, γαρνιμέντων κ.τ.λ η «Αλήθεια», Καστοριά (φωτογραφία επάνω)

Το επιστολόχαρτο, με τη «Δήλωση» του Β. Κονφίνου προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, συμπληρώθηκε την 25η Απριλίου 1932. Στο τέλος του κειμένου, το οποίον έγραψε άλλος από τον έμπορο, υπογράφει ο Β. Κονφίνου, επομένως σώζεται το δείγμα της υπογραφής του. Στο Παράρτημα Εκλογικού καταλόγου του 1928 καταχωρείται το ονοματεπώνυμο του Κονφίνου Βενιαμίν του Ιωσήφ με στοιχεία: έτος γεννήσεως 1875 - επάγγελμα έμπορος. Στον Εκλογικό Κατάλογο του 1927 περιλαμβάνεται ο Κοφίνου Ιωσήφ του Βενιαμίν με έτος γεννήσεως το 1904 ενώ στο Παράρτημα του 1933 ο Κομφίνος Χαήμ του Βενιαμίν με έτος γεννήσεως το 1901. Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ως επάγγελμα του αναγραφομένου σημειώνεται αυτό του εμπόρου.

Στον Οδηγό του ΓΑΒ.ΓΑΒ, και στην κατηγορία υφάσματα – νεωτερισμοί, σημειώνεται η επωνυμία «Κονφίνου Βεν. & Υιοί». Υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη δυσκολία της ταυτοποιήσεως εβραϊκών ονοματεπωνύμων – προσώπων, κρίνουμε ωστόσο πως, πιθανόν, οι Ιωσήφ και Χαήμ είναι οι γιοι του Βενιαμίν Κονφίνου και ότι οι 3 συμμετέχουν στο κατάστημα η «Αλήθεια», στην επιχείρηση της οικογενείας στη Καστοριά. Στο επιστολόχαρτο το επίθετο είναι Κονφίνο και στους Εκλογικούς Καταλόγους Κονφίνου, Κοφίνου και Κομφίνος αντιστοίχως για τον καθένα από τους 3 άνδρες της οικογενείας. Τέλος, σύμφωνα με σχετική εγγραφή στον Οδηγό, προκύπτει ότι η οικογένεια Κονφίνου είχε κατάστημα Υφασμάτων – Νεωτερισμών και στο Άργος Ορεστικόν (Χρούπιστα), την κωμόπολη της επαρχίας Καστορίας.


Σημειώματα 

■  Σημείωμα 1

Κύριε Καραμπίνα,
Σας παρακαλούμεν όπως παραδώσητε εις την Σαρίνα Κοέν τον ηλεκτρικό γνώμονα υπ’αριθ. 3964291/168 ανήκον/τα εις την πατρικήν της περιουσίαν.
Καστορία τη 19-2-46 
Ο Πρόεδρος  - α .α. υπογραφή [Μ. Μάτσας]
σφραγίδα: Ισραηλιτική Κοινότης Καστορίας ■  Σημείωμα 2

Κύριε Καραμπίνα.
Δώσατε σας παρακαλώ εις τον Μωΐς Μάτσα τον γνώμονα υπ’ αριθ.2360873. Μωΰς Κόπιο.
Καστορία τη 15 -2 - 46. 
Ο Προσ. Πρόεδρος -Καμχή Ελή (;)
σφραγίδα: Ισραηλιτική Κοινότης Καστορίας 
Παρελήφθη σήμερον ο ανωτέρω γνώμων
υπογραφή του Μ. Μάτσα, 15/2/1946 

■  Σημείωμα 3

Επιτρέπομεν εις τον Ισάκ Ιακ. Ελιάου να παραλάβη τον ηλεκτρικόν γνώμονα υπ’ αριθ. 5885264 εκ της οικίας του κ. Σαμ. Ελιάου εις ήν είναι εγκατεστημένος.
Καστορία 23-10-45 
Ο Οικον. Έφορος 

Υπογραφή [στο πίσω μέρος του σημειώματος]: Δήλωσις: Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ματαθίας Ισ. Ελιάου παρέλαβον τον υπ’ αριθ. 588264 ηλεκτρικόν γνώμονά μου τον οποίον και επώλησα εις τον κ… [όνομα χριστιανού συμπολίτη του].
Εν Καστορία τη 5/11/45 
Ο δηλών: Ματαθίας Ελιάου 
■  Σημειώματα 4

α) Ελήφθη παρά του κ. Χρήστου Ν. ο υπ’ αριθμ. 3857095/175 Ηλεκτρικός Γνώμων ιδιοκτησίας Σολομών Μάτσα.
Εν Καστορία τη 27/6/44, 
υπογραφή [Α. Καραμπίνας]
σφραγίδα: Επιτροπή Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρ. Εγκατ. Καστορίας 

β) Προς την Επιτροπήν Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Καστορίας: Παρακαλούμεν όπως παραδόσητε τον υπ’ αριθ. 3857095/175 ηλεκτρικόν γνώμονα ιδιοκτησίας Σολομών Μάτσα αφού ανταλλαγή η κεκανονισμένη απόδειξις αποδόσεως και παραλαβής.
Καστορία 1-9-45,
ο Οικον. Έφορος
υπογραφή, σφραγίδα της υπηρεσίας.


[στο ίδιο σημειώνεται]: Παρελήφθη σήμερον παρ’ εμού του κ. Μωΐς Σ. Μάτσα ο ανωτέρω υπ’ αριθ. 3857095/212,6 γνώμων ιδιοκτησίας μου. Εν Καστορία τη 22/9/45, ο παραλαβών, υπογραφή [Μ. Μάτσας]

- συνεχίζεται -Parva judaica celetrensia = Μικρά ιουδαϊκά της Καστοριάς


Φωτογραφία: Επιστολόχαρτο: Βενιαμίν Ι. Κονφίνο, κατάστημα... η «Αλήθεια», Καστοριά, 1932.

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 20 Δεκεμβρίου 2018, αρ. φύλλου 965Σχετικά:
ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΒΒΑΔΑ - ΖΩΗΣ ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ:
Parva Judaica Celetrensia [I], [II], [III], [IV], [V], [VI], [VII], [VIII].

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ