3.10.23

Γ. Γρηγοριάδης: «Ψεύτικη δημοσκόπηση με σκοπό την δημιουργία εντυπώσεων και την εξαπάτηση των καστοριανών ψηφοφόρων»

 

Η έρευνα που παρουσιάστηκε από το aftodioikisi.gr δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αποτελεί πολιτική δημοσκόπηση και ότι αποτυπώνει τις εκλογικές προτιμήσεις των δημοτών. Το δείγμα δεν δύναται να είναι αντιπροσωπευτικό λόγω της συγκέντρωσης του δείγματος με χρήση δειγματοληψίας ευχέρειας (convenience sampling), δηλαδή μπορεί να απαντήσει όποιος επιθυμεί, να κινητοποιήσει υποστηρικτές ενός υποψηφίου για να απαντήσουν και εκείνοι κλπ., στερώντας έτσι την αντιπροσωπευτικότητα της έρευνας. Όμως, η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να επιτραπεί η δημοσίευση μιας δημοσκόπησης. Ακριβώς λοιπόν επειδή το δείγμα μιας τέτοιας έρευνας δε μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό και η δημοσίευσή της μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις στους εκλογείς, η νομοθεσία απαγορεύει με σαφήνεια τη δημοσίευση τέτοιων ερευνών.

Ο Νόμος 3603/2007 (Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων) αναφέρει σχετικά:
Άρθρο 2 - Στοιχεία δημοσκόπησης
2. Ως δείγμα νοείται η αντιπροσωπευτική ομάδα πληθυσμού, η οποία επιλέγεται με χρήση στατιστικά αποδεκτών δειγματοληπτικών μεθόδων, ώστε τα συμπεράσματα, που θα εξαχθούν, να μπορούν να γενικευθούν στο σύνολο του πληθυσμού.
3. Ως μέθοδος συλλογής στοιχείων νοείται ο τρόπος της συστηματικής συλλογής και αντικειμενικής καταγραφής και ανάλυσης, σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους επιστημονικούς κανόνες, των απόψεων ενός επιλεγμένου αντιπροσωπευτικού δείγματος, καθώς και η επεξεργασία των στοιχείων, η οποία οδηγεί στην εξαγωγή συμπερασμάτων, που αφορούν στο σύνολο του αντιπροσωπευόμενου πληθυσμού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν καλύπτονται από την εν λόγω έρευνα.

Επιπλέον η έρευνα δεν διενεργήθηκε από φορέα ή επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), όπως υποχρεώνει ο Νόμος, αλλά από το ίδιο το site 6. Ως ταυτότητα δημοσκόπησης νοούνται τα στοιχεία της, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος, καθώς και ο αριθμός εγγραφής των φορέων και επιχειρήσεων στο Μητρώο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), εφόσον πρόκειται για δημοσκόπηση που έχει ανατεθεί από φορέα του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ορίζεται, από τα πολιτικά κόμματα ή συνδυασμούς, καθώς και από επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Ως συνέπεια:

Άρθρο 4 - Δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων
4. Δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 δεν δημοσιοποιούνται.
13. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει από το Ε.Σ.Ρ., εις βάρος των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, τις κυρώσεις που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2644/1998 (ΦΕΚ 223 Α ), όπως ισχύει. Με βάση τα παραπάνω είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη έρευνα δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να δημοσιοποιηθεί καθώς δεν καλύπτει βασικές προϋποθέσεις ποιότητας και αντιπροσωπευτικότητας.

Το aftodioikisi.gr θα πρέπει να γνωρίζει ότι, για τη συγκεκριμένη έρευνα θα επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιες εποπτικές αρχές με στόχο να διασφαλίσουν την ορθή και νόμιμη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων και να αποτρέψουν την ενδεχόμενη παραπλάνηση των εκλογέων ενόψει των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.

Γραφείου τύπου & επικοινωνίας του ανεξάρτητου συνδυασμού "Αλλαγή τώρα με στρατηγική" με υποψήφιο δήμαρχο Δήμου Καστοριάς τον Γρηγόρη Γρηγοριάδη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ