5.10.19

Μητρώο συνεργατών ΔιΑΔυΜα αε

Η εταιρεία Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας αε στο πλαίσιο κατάρτισης μητρώου συνεργατών καλεί τους ενδιαφερόμενους με τα κάτωθι χαρακτηριστικά να καταθέσουν βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diadyma.gr, υπόψη διεύθυνσης Προμηθειών-Υπηρεσιών-Προγραμμάτων:
• Πτυχίο θετικής κατεύθυνσης
• Τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα (Περιβαλλοντικές μελέτες, διαχείριση αποβλήτων, τοπικά και περιφερειακά σχέδια, κ.α.)
• Εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (διασυνοριακά, διακρατικά)
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (πιστοποιητικό γνώσης)
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (προαιρετικός)
• Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προαιρετική)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ