5.10.19

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ανακοίνωση

Η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Καστοριάς εμμένει και μάλιστα με προκλητικό τρόπο στην πολιτική άποψη πως τα προβλήματα του δήμου και των δημοτών θα λυθούν… με απολύσεις!

Μετά την σχετική απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου το θέμα εισάγεται προς λήψη απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Καστοριάς την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019.

Φαίνεται μάλιστα πως η νέα δημοτική αρχή «θήτευσε» τα τελευταία μνημονιακά χρόνια στις πρακτικές «Τομσεν» και σπέρνοντας φόβο, διχόνοια και κοινωνικό αυτοματισμό, απειλεί πως είτε οι εργαζόμενοι θα δεχθούν τις απολύσεις των μισών ή θα απολυθούν όλοι.

Θεωρεί μάλλον τους εργαζόμενους «ποντικούς» που θα κρυφτούν ή θα υποκύψουν στις αναχρονιστικές μεθόδους του. Γελιέται...

Ουσιαστικά η δημοτική αρχή προσπαθεί να καλλιεργήσει τόσο το εσωτερικό της παράταξης του Δημάρχου όσο και προς τις άλλες παρατάξεις, τους εργαζόμενους του Ε.Σ.Π.Α., την τοπική κοινωνία ένα ψεύτικο δίλημμα ότι αν δεν περάσει η πρόταση της για απόλυση των οκτώ (8) εργαζόμενων στο Ε.Σ.Π.Α. τότε θα χάσουν την δουλειά και οι υπόλοιποι δέκα (10) που αποφασίστηκε η ανανέωση της σύμβασης τους. Σε απάντηση σε αυτόν τον εκβιασμό απαντάμε αντιγράφοντας τι λέει η εγκύκλιος με ΑΔΑ: ΩΔΩ1465ΦΘΕ-Π2Μ του υπουργείου Εσωτερικών.

«Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α΄) σημειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγές στη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής»:

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύµβασης απασχολουµένου γίνεται εφεξής µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη νοµοθεσία. Συνεπώς, εκ του νόµου θεωρείται κανόνας η ανανέωση του συνόλου των σχετικών συµβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ µόνο κατ’ εξαίρεση, για σπουδαίο λόγο και µε ειδική διαδικασία επιτρέπεται η µη ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την ανανέωση όλων των συµβάσεων απαιτείται απόφαση µόνο του αρμοδίου µονοµελούς οργάνου, στην περίπτωση µη ανανέωσης των συµβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραµµα υλοποιείται από το δήµο, η απόφαση περί µη ανανέωσης λαµβάνεται από το οικείο δηµοτικό συμβούλιο µε συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφομένη αιτιολογία. Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται από ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆, την ειδικά αιτιολογημένη απόφαση λαµβάνει το διοικητικό συμβούλιο του Νοµικού Προσώπου, η οποία εγκρίνεται εν συνεχεία από το οικείο δηµοτικό συμβούλιο.»

Και για όσους θα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τι γράφει η εγκύκλιος θα το πούμε απλά:

• Οι ανανεώσεις των δέκα (10) εργαζομένων είναι ήδη γεγονός από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.

• Το δημοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίσει αν θα ανανεώσει τις συμβάσεις των υπολοίπων οκτώ (8) εργαζομένων ή αν θα απολυθούν όπως θέλει η δημοτική αρχή.

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Καστοριάς όσο και όλης της χώρας με τον αγώνα τους «λύγισαν» άλλους πολύ πιο σκληρούς και αντεργατικούς εγχώριους και εξωχώριους «παράγοντες», τους οποίους προφανώς θαυμάζει ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Κορεντσίδης Ιωάννης.

Και αυτό κ. δήμαρχε είναι δική μας δέσμευση! Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 οι εργαζόμενοι με την μαζική τους παρουσία θα δώσουν την δική τους απάντηση διεκδικώντας την άμεση ανανέωση όλων των συμβάσεων χωρίς όρους, αστερίσκους και προϋποθέσεις.

Ο σχεδιασμός της νέας δημοτικής αρχής αποσκοπεί στην υποβάθμιση και απαξίωση των δημοτικών παιδικών σταθμών του Δήμου Καστοριάς και την τελική κατάργηση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα τους. Θα μας βρείτε όλους απέναντι!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος - Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας - Βασίλης Πετρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ