19.3.18

Διευκρινίσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το φυσικό αέριοΣχετικά με τα δημοσιεύματα για την έλευση του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία που προκάλεσαν αδικαιολόγητη ανησυχία στους κατοίκους της Καστοριάς, των Μανιάκων, του Άργους Ορεστικού και των Γρεβενών, είναι επιβεβλημένη η συνοπτική ενημέρωση για τα πραγματικά γεγονότα.

Η αμφισβήτηση προέκυψε, από την αναφορά στο θέμα του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Γιώργου Δακή, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στο Άργος Ορεστικό στις 14/3/2018. Η μη ρητή πρόβλεψη στην απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής με αριθ. 78/15-1-2018 (ΦΕΚ Α’59/18-1-2018) και θέμα: «Έγκριση οδικού χάρτη αγοράς φυσικού αερίου 2017-2022», απαντήθηκε με το από 2-2-2018 δελτίο τύπου, τμήμα του οποίου ακολουθεί.

«Σε ότι αφορά στην έγκριση από το κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής (15.01.2018) του οδικού χάρτη αγοράς φυσικού αερίου 2017-2022, διευκρινίζονται τα παρακάτω: Στην παραπάνω απόφαση περιλαμβάνονται τα έργα σε περιοχές – περιφέρειες της χώρας στις οποίες η ΔΕΔΑ είχε ήδη καταναλωτές κατά τη σύστασή της δηλ. στις 01.01.2017. Η Δυτική Μακεδονία, όπως και οι άλλες περιφέρειες που αναφέρονται στην υπόψη απόφαση οι οποίες είχαν ήδη λάβει έγκριση τιμολογίου διανομής από τη ΡΑΕ από το Νοέμβριο 2016, περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της ΔΕΔΑ για την επόμενη πενταετία. Οι διαδικασίες θα δρομολογηθούν μετά την αντίστοιχη έγκριση του τιμολογίου διανομής από τη ΡΑΕ και βάσει των προϋποθέσεων που θα θέτει».

Επομένως η επαναφορά στο προσκήνιο της παραπάνω απόφασης είναι άνευ αντικειμένου. Για το ίδιο θέμα έγινε αναλυτική παρουσίαση κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς, στις 29/1/2018 παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, με συγκεκριμένα έγγραφα και αποφάσεις.

Ενδεικτικά αναφέρεται η αρ. πρωτ.: ΔΕΔΑ: 1597/24-11-2017 επιστολή της ΔΕΔΑ προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία προγραμματίζεται η αναθεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των κατασκευών το α’ εξάμηνο το 2019. Επίσης, η έγκριση χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 12,62 εκατ. ευρώ, το πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που κατατέθηκε από την ΔΕΔΑ στη ΡΑΕ, οι ανακοινώσεις σε τοπική εφημερίδα της Καστοριάς στις 6/5/2017 στο πλαίσιο της αίτησης για έγκριση έκδοσης άδειας διανομής και άδειας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου από τη ΡΑΕ, το από 1/3/2018 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ και μία σειρά άλλων ενεργειών. Ύστερα από τα παραπάνω εκτιμούμε ότι, τα ερωτηματικά και η ανησυχία που εκπέμπουν τα δημοσιεύματα απαντήθηκαν στο σύνολό τους.

Σε ότι αφορά στους περιφερειακούς συμβούλους, δεν δημιουργήθηκαν ερωτήματα γιατί όλα τα παραπάνω είναι γνωστά. Τα γεγονότα είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει η ανάγκη συνεχούς επιβεβαίωσης του αυτονόητου.


Σχετικά:Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ