4.6.19

Λόγος & Αντίλογος
Κύριε Διευθυντά,

Στόν ἰστότοπο τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδας σας ΟΔΟΣ, στό διαδίκτυο ["εδώ"], δημοσιεύθηκε ἔκκλιση τοῦ ἀξιοτίμου Ἀντιδημάρχου Πολιτισμοῦ τοῦ Δήμου μας κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου γιά τήν προσέλευση συμπατριωτῶν μας στήν διαρκή ἔκθεση φωτογραφιῶν τοῦ ἀειμνήστου Λεωνίδα Παπάζογλου, στό ἀρχοντικό Βέργουλα, γιά τήν ἀναγνώριση προσώπων ἤ γεγονότων πού ἀπεικονίζονται στίς φωτογραφίες.

Ἀξιέπαινη ἡ ἐνέργεια αὐτή τοῦ κ. ἀντιδημάρχου πλήν ὅμως ἀμφιβάλλω ἐάν βρίσκονται ἀκόμη στήν ζωή πρόσωπα πού νά μποροῦν νά μᾶς πληροφορήσουν γιά πρόσωπα καί γεγονότα τά ὁποία ἀπεικονίσθηκαν πρό δύο καί πλέον γενεῶν. Μακάρι νά ὑπάρχουν ἀπόγονοι οἱ ὁποῖοι, λόγω οίκογενειακῶν δεσμῶν, νά μπορέσουν νά ἀναγνωρίσουν πρόσωπα καί γεγονότα.

Ἀνεξαρτήτως ἐάν εὐοδωθεῖ ἠ ἔκκλιση – πρόσκληση τοῦ κ. ἀντιδημάρχου πρός τούς συμπατριῶτες μας, ἡ ἐνέργειά του αὐτή πρέπει νά μᾶς ἐμβάλλει σέ σκέψεις, νά μᾶς ἀφυπνήσει καί νά μᾶς προκαλέσει, ὅλους μας, νά προβοῦμε σέ διάφορες ἐνέργειες καί πράξεις γιά τήν ἰδιαιτέρα μας πατρίδα, Καστοριά, καί τούς ἀπογόνους μας.

Μιά ἀπό τίς ἐνέργειες τίς ὁποῖες πρέπει νά προγραμματίσουμε καί ὑλοποιήσουμε πρέπει νά εἷναι ἡ δημιουργία τοῦ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς πόλεως. Εἶναι ἀδήριτος ἡ ἀνάγκη νά δημιουργηθεῖ τό Ἱστορικό Ἀρχεῖο. 

Φαντασθεῖτε, μετά ἀπό ἀρκετά χρόνια νά ἀναζητοῦν ἱστορικοί, ἱστοριοδίφαι ἤ καί ἁπλοί πολίται νά γνωρίσουν γεγονότα τοῦ πρόσφατου παρελθόντος μας ἤ σύγχρονα δικά μας καί νά μήν μποροῦν νά βροῦν οὔτε ἕνα στοιχεῖο γιά τό τί συνέβει στά δικά μας τά χρόνια. 

Μπορεὶ νά ὑπάρχουν φωτογραφίες, ὅπως αὐτές τοῦ Παπάζογλου πλήν ὅμως λείπει ἡ ἀφήγηση ἡ ἱστορία τοῦ γεγονότος. Αὐτό ἐξʹ ἄλλου ἐπιζητεῖ καί ἡ ἔκκλιση τοῦ κ. Παπαδημητρίου, τήν ἀφήγηση, τήν ἱστορία τῶν προσώπων καί τῶν γεγονότων τῶν φωτογραφιῶν τοῦ Παπάζογλου.

Στό Ἱστορικό Ἀρχεῖο, ἡ συγκέντρωση, καταγραφή καί διατήρηση γεγονότων, πράξεων, έκδηλώσεων ἀλλά καί ἐνεργειῶν προσωπικῶν, θά ἀποτελεῖ διαρκή καί ζωντανή εἰκόνα τῆς πολιτιστικῆς ζωής τῆς πόλεως στήν ἱστορική της πορεία. 

Θά διατηρηθοῦν σʹ αὐτό πράξεις καί γεγονότα τῆς καθημερινῆς ζωής τῶν κατοίκων τῆς περιοχής τά ὁποία θά ἀπεικονίζουν τήν πολιτιστική εἰκόνα τῆς πόλεως καί τῶν κατοίκων της, τήν οὐσιώδη πολιτιστική ζωή ἡ ὁποία δέν εἶναι βεβαίως οἱ διάφορες πολιτιστικές δήθεν πανηγύρεις καί γουρουνογιορτές.

Ἀς ἐλπίσουμε ὅτι τό νέο δημοτικό Συμβούλιο τό ὁποῖο θά προκύψει στίς προσεχεῖς δημοτικές ἐκλογές θά ἀσχοληθεῖ καί μέ τό θέμα αὐτό.


Μέ ἐκτίμηση,
Ἀναστάσης Κων. Πηχιών

Δημοσιεύθηκε στην ΟΔΟ στις 7 Φεβρουαρίου 2019, αρ. φύλλου 972


Σχετικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ