10.2.19

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ: Ο ανθός της λίμνης [XX]
Στοιχεία για την ιστορία 

των Ελλήνων Καστοριανών Εβραίων


- κ' μέρος -


Μαρτυρολόγιο

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ


213. Πιτσιρίλο Τόβα. Γεννήθηκε και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του Μωσέ Πιτσιρίλο.

214. Πιτσιρίλο נבילה. Γεννήθηκε στην Ελλάδα και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του μέλους της οικογένειας της Μωσέ Πιτσιρίλο.

215.  Πιτσιρίλο Φούλα (Γιάφα) του Γιοσέφ και της Χανά, το γένος Κοέν. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1928. Ήταν μαθήτρια και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της ανιψιάς της Εσθήρ Φράνκο Γκατένιο.

216. Πιτσιρίλο Χανά, το γένος Ιακώβ Κοέν και της Σελίμα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1902. Ήταν έμπορος, παντρεμένη με τον Γιοσέφ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της εγγονής της Εσθήρ Φράνκο, πρώην Γκατένιο. (Πιθανή διπλή εγγραφή. Βλ. αρ. 219.)

217. Πιτσιρίλο Γιοσέφ (Πέπο) του Μποχώρ και της Μαζαλτόβ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1900. Ήταν έμπορος, έγγαμος με τη Χανά και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της εγγονής του Εσθήρ Φράνκο, πρώην Γκατένιο. (Πιθανή διπλή εγγραφή. Βλ. αρ. 220.)

218. Πιτσιρίλο Ιακώβ του Πέπο και της Χάνο. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1935. Ήταν μαθητής και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του εξαδέλφου του Μωσέ Μισραχή.

219. Πιτσιρίλο Χάνο του άγνωστο κύριο όνομα πατέρα και της Γιάφα. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν νοικοκυρά, έγγαμη με τον Πέπο και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του ανιψιού της Μωσέ Μισραχή. (Πιθανή διπλή εγγραφή. Βλ. αρ. 216.)

220. Πιτσιρίλο Γιοσέφ (Πέπο) του Μποχώρ και της Μαζαλτόβ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1900. Ήταν έμπορος υφασμάτων, έγγαμος με τη Χάνο και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του ανιψιού του Μωσέ Μισραχή. (Πιθανή διπλή εγγραφή. Βλ. αρ. 217.)

221. Πιτσιρίλο Τίντα του Πέπο και της Χανά. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1927. Ήταν μαθήτρια και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του εξάδελφου της Μωσέ Μισραχή.

222. Πιτσιρίλο Πώλα του Γιοσέφ και της Χάνο. Γεννήθηκε και ζούσε στην Καστοριά. Ήταν μαθήτρια. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του εξάδελφου της Μωσέ Μισραχή.

223. Ρούσσο Δαβίδ του Αβραάμ και της Λάβρα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1914. Ήταν έγγαμος με τη Σάρρα, το γένος Πάρδο και ζούσε στην Καστοριά.

224. Ρούσσο Μάγιο του Μεναχέμ και της Μπουένα, το γένος Ρούσσο. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1918. Ήταν άγαμος και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της ανιψιάς του Μπέττυ Μπουένα Ρούσσο Φερέρα.

225. Ρούσσο Αβραάμ του Δαβίδ και της Σιμχά. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1895. Ήταν έμπορος, έγγαμος με την Έστερ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης του Αλέγρας Νισίμ.

226. Ρούσσο Αλέγρα του Μεναχέμ και της Μπουένα, το γένος Ρούσσο. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1912. Ήταν νοικοκυρά και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της εξαδέλφης της Μπέττυ Ρούσσο Φερέρα.

227. Ρούσσο Έστερ, το γένος Χαΐμ Ελιάου και της Τόβα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1898. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη με τον Αβραάμ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης της Αλέγρας Νισίμ.

228. Ρούσσο Μπουένα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1890. Ήταν νοικοκυρά παντρεμένη με το Μεναχέμ και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της εγγονής της Μπέττυ Ρούσσο Φερέρα.

229. Ρούσσο Δαβίδ του Μεναχέμ και της Μπουένα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1916 και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της ανιψιάς του Μπέττυ Ρούσσο Φερέρα.

230. Ρούσσο Δαβίδ του Αβραάμ και της Έστερ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1924. Ήταν μαθητής και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδερφής του Αλέγρας Νισίμ.

231. Ρούσσο Χαΐμ του Αβραάμ και της Έστερ, το γένος Ελιάου. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1922. Ήταν μαθητής και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδερφής του Αλέγρας Νισίμ.

232. Ρούσσο Δαβίδ του Αβραάμ και της Λάουρα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1914. Ήταν έγγαμος με τη Σάρρα Κοέν και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συζύγου του Σάρρας Κοέν.

233. Ρούσσο Μεναχέμ του Δαβίδ και της Σουνχούλα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1878. Ήταν μεσίτης, έγγαμος με τη Μπουένα και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της εγγονής του Μπέττυ Ρούσσο Φερέρα.

234. Ρούσσο Σεμαγιά του Μεναχέμ και της Μπουένα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1918. Ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της ανιψιάς του Μπέττυ Ρούσσο Φερέρα.

235. Ρούσσο Ραχέλ του Ισαάκ και της Βίδα, το γένος Αλμπάλα. Ήταν ανήλικο παιδί και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του Σεμαριά Αλμπάλα.

236. Ρούσσο Βίδα, το γένος Βενιαμίν Αλμπάλα και της Σουλαμίτ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1920. Παντρεμένη με τον Ισαάκ, ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του αδερφού της Σεμαριά Αλμπάλα.

237. Ρούσο Ισαάκ του Μωσέ και της Yokheved. Διατηρούσε κατάστημα ενδυμάτων, ήταν έγγαμος με τη Ρενέ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συγγενούς του Αλέγρας Μέϊν Ελιάου.

238. Ρούσο Ρενέ, το γένος Ρούσο. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη με τον Ισαάκ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συγγενούς της Αλέγρας Μέϊν Ελιάου.

239. Ρούσο Ρίκα (Σούρα). Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1880. Ήταν παντρεμένη με το Βενιαμίν και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της νύφης της Σάρρας Ρούσο.

240. Ρούσο Ιακώβ του Αβραάμ και της Ντελίσια. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1917. Ήταν άγαμος και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του θείου του Ισαάκ Ρούσο.

241. Ρούσο Δαβίδ του Αβραάμ και της Λάουρα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1916. Ήταν έγγαμος με τη Σάρρα, το γένος Πάρδο και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του συγγενή του Μιχαέλ Πάρδο.

242. Ρούσο Ντελίσια, το γένος Ελιάου. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη με τον Αβραάμ και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του κουνιάδου της Ισαάκ Ρούσο.

243. Ρούσο Αβραάμ του Βενιαμίν και της Ρίκα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1917. Ήταν άγαμος και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κουνιάδας του Σάρρας Ρούσο.

244. Ρούσσο Μαζάλ του Ααρών και της Σολ. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν έγγαμη και ζούσε στα Σκόπια της Γιουγκοσλαβίας. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης της Μπέλας Βαρσάνο. (Πιθανή διπλή εγγραφή. Βλ. αρ. 249.)

245. Ρούσσο Ματίλντα του Βενιαμίν και της Ρίκα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1920. Ήταν άγαμη και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κουνιάδας της Σάρρα Ρούσο.

246. Ρούσσο Βενιαμίν. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1875. Ήταν έγγαμος με τη Ρίκα και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της νύφης του Σάρρας Ρούσο.

247. Ρούσσο Ελίζα, του Βενιαμίν και της Ρίβκα το γένος Ρούσο. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1910. Ήταν παντρεμένη και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κουνιάδας της Σάρρας Ρούσο.

248. Ρούσσο Ματίλντα του Βενιαμίν και της Ρίβκα. Ήταν ανήλικο παιδί και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του Μπενσιών Ρούσο.)

249. Ρούσσο Μαζαλτόβ του Ααρών και της Σολ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1880. Ήταν έγγαμη και ζούσε στα Σκόπια της Γιουγκοσλαβίας. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης της Μπέλας Βαρσάνο. (Πιθανή διπλή εγγραφή. Βλ. αρ. 244.)

250. Ρούσο Βενιαμίν. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1896. Ήταν έγγαμος με τη Ρίβκα και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του γιου του Μπενσιών Ρούσο.

251. Ρούσσο Βιτάλ του Βενιαμίν και της Ρίβκα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1915. Ήταν έμπορος, άγαμος και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κουνιάδας της Σάρρας Ρούσο.

252. Ρούσσου Αλμπέρτο. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1911. Έγγαμος με τη Ματίλντα Ελιάου. Η καταχώρηση στηρίζεται στην ατομική του κάρτα στο φάκελο με ομήρους του στρατοπέδου του Μάουτχαουζεν. (Πιθανή διπλή εγγραφή, βλ. αρ. 253)

253. Ρούσσου Αλμπέρτο. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1911. Η καταχώρηση έγινε διότι όνομα του περιλαμβάνεται σε λίστα εξοντωθέντων Ελλήνων Εβραίων ομήρων στο στρατόπεδο του Μάουτχαουζεν. (Πιθανή διπλή εγγραφή, βλ. αρ. 252)

254. Σαμί Ρεκούλα. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη και ζούσε στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας.

255. Σαμί Σαμπετάϊ του Μωσέ και της Σάρρας. Γεννήθηκε στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας. Ήταν μαθητής. Πριν το Β’ παγκόσμιο πόλεμο ζούσε στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής ζούσε στην Καστοριά.

256. Σασσών Ρικέττα του Ισραέλ και της Ζεντίλ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1903. Ήταν παντρεμένη και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδερφής της Φλώρας Σασσών Κοέν.

257. Σασσών Αρνέστ (;). Ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του ανιψιού του Ρόμπερτ Κοέν.

258. Σασσών Ααρών του Ισραέλ και της Ζεντίλ. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1906. Ήταν έγγαμος με την Ερνέστα και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδερφής του Φλώρας Σασσών Κοέν.


-συνεχίζεται-


Φωτογραφία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του Μισέλ Καζές [σχετικά "εδώ"].


Δημοσιεύθηκαν στην ΟΔΟ στις 25 Ιανουαρίου 2018
και στις 1 Φεβρουαρίου 2018, αρ. φύλλων 920 & 921ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ