8.2.19

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ: Ο ανθός της λίμνης [XVIII]
Στοιχεία για την ιστορία 

των Ελλήνων Καστοριανών Εβραίων


- ιη' μέρος -


Μαρτυρολόγιο

ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ


161. Χασόν Ραχέλ, το γένος Ελιάου Ελιάου και της Ματίλντας. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1919. Ήταν παντρεμένη με το Μορντεχάϊ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του συζύγου της Μορντεχάϊ Χασόν.

162. Χασόν Μπουένα το Μορντεχάϊ και της Ραχέλ, το γένος Ελιάου. Ήταν ανήλικο παιδί και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του πατέρα της Μορντεχάϊ Χασόν.

163. Χασόν Ματίλντα το Μορντεχάϊ και της Ραχέλ, το γένος Ελιάου. Ήταν ανήλικο παιδί και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του πατέρα της Μορντεχάϊ Χασόν.

164. Χασόν Ελιέζερ το Μορντεχάϊ και της Ραχέλ, το γένος Ελιάου. Ήταν ανήλικο παιδί και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του πατέρα του Μορντεχάϊ Χασόν.

165. Κιμχί Σαμουέλ το Αβραάμ και της Εστρέγια. Γεννήθηκε στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας το 1889. Ήταν έμπορος, έγγαμος με τη Ρέϊνα Κοέν και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης του Σουλαμίτ Βέϊτσμαν Κιμχί.

166. Κιμχί Λούνα (Λιονόρα) του Σαμουέλ και της Ρένα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1920. Ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδερφής της Σουλαμίτ Βέϊτσμαν Κιμχί.

167. Κιμχί Ρέϊνα, το γένος Μωσέ Κοέν και της Μαζάλ. Γεννήθηκε στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας το 1894. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη με το Σαμουέλ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης της Σουλαμίτ Βέϊτσμαν Κιμχί.

168. Κιμχί Μωσέ (Μωύς) του Σαμουέλ και της Ρέϊνα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1924. Ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδερφής του Σουλαμίτ Βέϊτσμαν Κιμχί.

169. Κοέν Ραφαέλ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1885. Πριν το Β’ παγκόσμιο πόλεμο ζούσε στο Pas de Calais της Γαλλίας. Κατά τη σύλληψη του βρισκόταν στο Troyes της Γαλλίας. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του Ενρί Κοέν.

170. Κοέν Ντελίσια, το γένος Μισέλ Μεβοράχ και της Έστερ. Γεννήθηκε και ζούσε στην Καστοριά. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη με το Γεουδά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συγγενούς της Αλέγρας Μάγιο Ελιάου.

171. Κοέν Χαΐμ του Γεουδά και της Έστερ. Γεννήθηκε στην Καβάλα. Ήταν έγγαμος με τη Ρεγγίνα και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συγγενούς του Μάλι Κοέν Νεσίμ.

172. Κοέν Ισαάκ του Γεουδά και της Έστερ. Γεννήθηκε στην Καβάλα. Ήταν έγγαμος με τη Ρεγγίνα και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της ανιψιάς του Μάλι Κοέν Νεσίμ.

173. Κοέν Νίνα (Νινέτα) του Χαΐμ και της Ρεγγίνας. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1928. Ήταν μαθήτρια και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του εξαδέλφου της Αβραάμ Αράρ Χαραρί.

174. Λεβή Μωύς του Γιοσέφ και της Έστερ. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1922. Πριν το Β’ παγκόσμιο πόλεμο ζούσε στο Ζάγκρεμπ της Γιουγκοσλαβίας. Κατά τη σύλληψη του βρισκόταν στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδελφής του Ζααβά Στάϊνμπεργκ.

175. Λεβή Μωύς του Γιοσέφ και της Έστερ. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν ράπτης. Πριν το Β’ παγκόσμιο πόλεμο ζούσε στη Γιουγκοσλαβία. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της αδελφής του Ράχελ Νταβίντοβιτς Λεβή.

176.  Λεβή Ντόρα του Γιοσέφ και της Μπεχόρα. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1916. Ήταν παντρεμένη με το Ντάριο και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του κουνιάδου της Μωσέ Λεβή.

177. Λεβή Μωσέ. Γεννήθηκε στο Μοναστήρι της Γιουγκοσλαβίας. Ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του συγγενή του Ιακώβ Ντεμάγιο Μάγιο.

178. Λεβή Ντελίσια. Γεννήθηκε στην Καστοριά. Ήταν νοικοκυρά, παντρεμένη με το Μωσέ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του συγγενή της Ιακώβ Ντεμάγιο Μάγιο.

179. Μάγιο Μπονίκα του Μεναχέμ και της Χανά. Γεννήθηκε και ζούσε στην Καστοριά. Ήταν παντρεμένη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συγγενή της Λούνας Μπεχέρ.

180. Μάγιο Ραχέλ του Σαμουέλ και της Ραχέλ, το γένος Καμχί. Γεννήθηκε και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του ανιψιού της Γιοσέφ Μάγιο Γκάτ.

181. Μαϊσσα Αβραάμ του Σολομών και της Κλάρας. Γεννήθηκε στην Καστοριά το 1885. Ήταν έγγαμος με τη Μαριέττα Σαραγκούσσι. Ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση του γιου του Σολομών Μαϊσσα.

182. Μάγιο Μποχώρ, με άγνωστο κύριο όνομα πατέρα και της Λουτσίας το γένος Σουστιέλ. Γεννήθηκε στην Καστοριά και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της κόρης του Στέλλας Ναάρ Σουστιέλ.

183. Μανοάχ Σάρρα, το γένος Γεουδά Κοέν και της Έστερ. Γεννήθηκε στην Καβάλα. Ήταν πατρεμένη με τον Αβραάμ και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της συγγενούς της Μάλι Κοέν.

184. Μασαράνο Τόβα (Μπονίκα), το γένος Μεναχέμ Μάγιο και Χανά Καπλάν. Γεννήθηκε στην Κα στοριά το 1914. Ήταν παντρεμένη με το Νατάν και ζούσε στην Καστοριά. Η πληροφορία στηρίζεται στην μαρτυρία-κατάθεση της α-νιψιάς της Ραχέλ Αβισάρ Μπαντέρ. (Πιθανή διπλή εγγρα-φή. Βλ. αρ. 195.)


-συνεχίζεται-


Δημοσιεύθηκαν στην ΟΔΟ στις 7 και 21 Δεκεμβρίου 2017, αρ. φύλλων 913 & 915ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η ΟΔΟΣ σας ευχαριστεί για την συμμετοχή σας στον διάλογο.Το σχόλιό σας θα αποθηκευτεί προσωρινά και θα είναι ορατό στο ιστολόγιο, μετά την έγκριση της ΟΔΟΥ.

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ